Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod je ob letošnjem Svetovnem dnevu Romov, ki poteka 8. aprila, izvedla Dneve Preporoda 2017, ki so potekali od 6. – 8. aprila. Tako smo v sodelovanju z različnimi organizacijami pripravili tri zanimive dogodke na katerih smo želeli širši množici predstaviti življenje, tradicijo in navade Romov z namenom boljšega medsebojnega sožitja.

V nadaljevanju si lahko preberete reportaže, prispevke in utrinke iz vsakega posameznega dogodka. Najprej pa sledi povzetek celotnega dogajanja.

 

 

 

6. april 2017, Pušča – Slavnostna otvoritev spominskega parka in drevoreda sožitja
Krajevna skupnost Pušča, Zveza za razvoj romske manjšine Preporod in Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so.p. smo ob svetovnem dnevu Romov pripravili Slavnostno otvoritev spominskega parka in drevoreda sožitja, predstavili simbol Pušče in punčko Ano. Simbol Pušče, ki ponazarja sožitje med hrastom in javorjem v sončevem objemu, je nastal na podlagi zgodovinskih dejstev.  Punčka Ana pa je nastala po zgodbi o naseljevanju prvih Romov na Pušči in predstavlja prvorojenega otroka na Pušči. Na podlagi teh dejstev smo s pomočjo krajanov Pušče izdelali glinaste magnetke in ročno izdelali punčko Ano. Tako smo bili priča, da krajani bivajo v sožitju in so med sabo povezani. Ob vstopu v naselje naletimo na drevored. Drevesa v tem drevoredu so bila zasajena ob posebnih priložnostih visokih gostov in samih krajanov. Za ta drevesa smo izdelali glinasto tablico, na kateri je vklesano kdo in kdaj je drevo posadil. Tako smo želeli ohraniti spomin na dogodke in ljudi, ki so sodelovali pri zasaditvi. Glinaste plošče so imeli čast odkriti posebni gostje, in sicer mag. Stanko Baluh, direktor Urada RS za narodnosti, podžupan Mestne občine Murska Sobota, Boštjan Berlak in Romski svetnik Mestne občine Murska Sobota, Darko Rudaš. Uvodni pozdrav je pripadel Dejvidu Horvatu, predsedniku KS Pušča. Govor pa sta imela še mag. Stanko Baluh, direktor Urada RS za narodnosti in podžupan Mestne občine Murska Sobota, Boštjan Berlak. Pripravili smo tudi krajši program, v katerem so nastopili; Glasbena skupina Ciganski glas, Kitarski orkester, Vrtec Murska Sobota, enota Romano, Ajša Rudaš pa je predstavila zgodbo o Ani. Po končani prireditvi je potekalo druženje s pogostitvijo v Večnamenski dvorani na Pušči, kjer smo razstavili in ponudili tudi izdelke, izdelane s pomočjo pridnih rok krajanov.

 

 

 

7. april 2017, Dolga vas – Dan odprtih vrat romskih naselij
V romskem naselju v Dolgi vasi je ob dnevu Romov potekal dan odprtih vrat, ki ga je pripravila Zveza Preporod v sodelovanju z romskim društvom iz Dolge vasi. V okviru dogodka je potekal krajši ogled romskega naselja ter okrepčilo s pravim ciganskim bogračom, ki ga je pripravilo Romsko društvo iz Dolge vas. Pred ogledom romskega naselja je v Lendavi potekala izvrstna proslava ob Svetovnem dnevu Romov, ki so ga pripravile Osnovne šole iz UE Lendava.

 

 

8. april 2017, Pušča – Dan za spremembe na Pušči
Hiša Sadeži družbe Murska Sobota je v sodelovanju z Zvezo Preporod in ostalimi partnerji v okviru Dneva za spremembe 2017 na Pušči izvedla številne aktivnosti. Pozabili pa nismo niti na Bograč ter glasbene točke! Pripravili smo ustvarjalne delavnice, preko katerih se družijo z obiskovalci, ti pa imajo priložnost pobliže spoznati življenje Romov. Dogodka se je udeležilo veliko število obiskovalcev, ki sicer ne živijo v romskem naselju, zato je ta dogodek dal Pušči še poseben pečat. V okviru aktivnosti smo si ogledali tudi krajši video ter se odpravili na ogled samega naselja. Posajeno je bilo tudi posebno drevo v Drevoredu, ki predstavlja donacijo občana iz Murske Sobote.

 

 

 

Aktivnosti na terenu je financiral Urad vlade RS za narodnosti v okviru razpisa za sofinanciranje programov organizacij romske skupnosti ter Ministrstvo za kulturo v okviru Operacije Kultura v turizmu, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Foto in Video: PRO MUNDUS d.o.o.