V petek, 8.12.2017 je v Ljubljani v dvorani Državnega sveta potekala Slavnostna akademija ob 15. obletnici uzakonitve posebnega političnega zastopstva za pripadnike romske skupnosti, ki jo je organiziralo Združenje forum romskih svetnikov v sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja in Zvezo za razvoj romske manjšine – Preporod. Pokrovitelj Slavnostne akademije je bil predsednik Državnega zbora, dr. Milan Brglez.

Demokratične spremembe, ki so zajele Slovenijo, so povzročile korenite spremembe tudi na področju ureditve Romske participacije. V tem sklopu ima pomembno mesto reforma lokalne samouprave in uvedba instituta romskega svetnika, ki je bila vpeljana pred 15 leti in določa, da imajo Romi v občinah, kjer živijo na bolj strnjenih območij ali v večjem številu, v občinskih svetih svoje predstavnike. Ta ureditev je zelo pomembna zato, ker neposredno vključuje Rome v aktivno reševanje vseh vprašanj življenja in razvoja občine v kateri živijo.

In prav s tem dogodkom smo obeležili te spremembe. Na akademiji so spregovorili tudi romski svetniki in drugi strokovnjaki s področja razvoja instituta romskega svetnika, ki so v preteklosti bistveno prispevali k uspešnemu delovanju romskih svetnikov.  Na dogodku smo se preko strokovnih prispevkov zazrli v preteklo leto ter definirali prihodnji razvoj romskih svetnikov ter njihov položaj v političnem sistemu. Z dogodkom smo želeli opozoriti na enakost v družbi, pokazati na diskriminacijo Romov v družbi ter pozvati družbo k spoštovanju človekovih pravic in dostojanstva Romov.