Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2018 (JR-RD 2018)

Svet romske skupnosti RS je v Uradnem listu RS, št. 21/18 z dne 30. 3. 2018 objavil Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2018 (JR-RD 2018). Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov romskih društev v letu 2018, ki podpirajo cilje javnega razpisa. Cilji javnega razpisa so spodbujanje izvajanja programov in projektov romskih društev:
– na področju spodbujanja vseživljenjskega učenja
– na področju medgeneracijskega sodelovanja
– na področju poklicnega svetovanja in usmerjanja
– na področju spodbujanja izobraževanja
– na področju podjetništva in turizma
– na področju izobraževanja glede varstva okolja.
Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti na Svetu romske skupnosti Republike Slovenij in sicer po tel. 02/526 13 04 ali po elektronski pošti na naslov rskupnost@siol.net.

 

Razpisna dokumentacija