Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, ki lahko prispeva tudi k spodbujanju aktivnosti brezposelnih. Prav zato bo Zavod za zaposlovanje predvidoma v sredo, 20. januarja, objavil javno povabilo delodajalcem za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih.

Povabilo bo odprto do porabe sredstev, najdlje do 30. 6. 2021. Na voljo bo skupaj 1,5 milijona EUR, ki jih bo zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe. 

Delodajalci, ki boste izpolnjevali pogoje javnega povabila, boste za zaposlitev brezposelne osebe na zelenem delovnem mestu, za nedoločen čas, prejemali mesečno subvencijo 340 EUR. Izplačevala se bo lahko največ 24 mesecev. 

Pogoji za kandidiranje in merila o tem, kaj sodi k zelenim delovnim mestom, bodo podrobneje opredeljeni v javnem povabilu.

Naj omenimo, da je subvencija skladna s programom Zveze Preporod, ki že nekaj let izvaja program Zelena delovna mesta za romsko manjšino. Verjamemo, da bodo s pomočjo subvencije zaposlitev našli tudi Romi!

Vir: ZRSZ