Tudi letos je Zveza Preporod sodelovala pri izvedbi poletnega tabora v Lendavi. 4. poletni tabor za otroke, se je izvajal v romskem naselju Dolga vas. Organizator tabora je bilo društvo RKD Romnji v sodelovanju z Ljudsko univerzo Lendava, Občino Lendava, Svetom romske skupnosti RS, Zvezo za razvoj romske manjšine – Preporod, Večnamenskim romskim centrom Dolinsko in Odbojkarskim klubom Lendava.

V petih dnevih aktivnosti so lahko otroci sodelovali pri različnih aktivnostih. Izvedene so bile številne delavnice, predavanja ter športne aktivnosti. Skozi celotni teden so se v romskem naselju zvrstile številne institucije, organizacije in društva, ki so tako prispevale zanimive vsebine.

Že v tem tednu nadaljujemo s poletnim taborom v romskem naselju v Črenšovcih, ki je v znamenju pravljic.