Zveza Preporod širi partnersko mrežo in izvedbo aktivnosti tudi v nova naselja. Tako smo pričeli z izvajanjem aktivnosti v romskem naselju v Vanča vasi in sicer v sodelovanju z romskim društvom Amaro drom – Naša pot.

Prva delavnica, ki je bila izvedena 25.10.2021 se je nanašala na aktualno Halloween praznovanje, kjer so otroci sami izdelali različne rekvizite s katerimi si bodo popestrili noč čarovnic.

Verjamemo, da bomo tudi v prihodnje, pod vodstvom predsednice Sanje Bogičević, izvajali nove vsebine, ki bodo doprinesle k razvoju romske skupnosti v omenjenem naselju.