Udeležencev

Predavanj

Držav

V četrtek, 28. aprila 2022 je Razvojni center Murska Sobota skupaj z Univerzo v Manchestru in Liverpoolu, Zvezo Preporod, Pučkim otvorenim učilištem Čakovec in Ljudsko univerzo Lendava v RIS Dovrec Rakičan izvedel 1. mednarodno romsko konferenco.

Namen dogodka je bil analizirati aktualni položaj romske skupnosti v različnih državah, osvetliti priložnosti in ovire na področju političnega udejstvovanja romske skupnosti, predstaviti primere dobrih praks ter spregovoriti o izobraževanju in politično-družbeni aktivaciji romske skupnosti. 

Na konferenci so spregovorili predstavniki romske skupnosti in strokovnjaki iz šestih različnih držav, in sicer iz Slovenije, Hrvaške, Madžarske, Velike Britanije, Srbije in Severne Makedonije. Predstavili so položaj Romov v nacionalni in transnacionalni perspektivi, primere dobrih praksi v različnih državah ter različne možnosti za opolnomočenje romske skupnosti. K učinkovitejšemu razvoju romske skupnosti se namreč lahko prispeva tudi s prenosom primerov dobrih praks iz drugih okolji, saj slednje s posameznimi prilagoditvami lahko vključimo v domače okolje ter tako prispevamo k izboljšanju položaja romske skupnosti.  

Konferenca je obenem bila tudi odlična priložnost za medsebojno spoznavanja in navezovanje stikov med udeleženci, ki se bodo v prihodnosti odražali v tesnejšem mednarodnem sodelovanju. Sodelujoči na konferenci so bili enotni, da je ključnega pomena, da se vprašanja položaja romske skupnosti ne ignorira ter da lahko le skupaj, in sicer z aktivno participacijo, sodelujemo pri nadaljnjem razvoju romske skupnosti.

Na prečudoviti lokaciji Dvorca Rakičan je bila sočasno na ogled tudi fotografska razstava Sandija Horvata z naslovom Ona je. Razstavljenih je bilo deset portretov romskih žensk s sporočilom, da ima vsaka Rominja pravico biti izobražena, zaposlena, uspešna in svobodna.

Program

Prezentacije

Osnovna predstavitev
Aleksa Đokić

Aleksa Đokić, Off ice for Human Rights and Rights of
National Minorities in Croatia
Model organiziranosti dela z romsko skupnostjo na Hrvaškem

PDF

Andreja Zevnik in Andrew Russell

 – Dr. Andreja Zevnik, University of Manchester,
–  Prof. Andrew Russell, Univerza Liverpool
Priložnosti in ovire politične participacije Romov: identiteta,
pripadnost in posebne pravice

PDF

Darko Rudaš

 Darko Rudaš, Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod
Primeri dobrih praks v Sloveniji – Pušča

PDF

Sead Ismail

Sead Ismail, Društvo za razvoj in promocijo romske skupnosti,
Severna Makedonija
Primeri dobrih praks v Severni Makedoniji – Šutka

PDF

Božidar Nikolić

Božidar Nikolić in Jelena Radulović, Romska izobraževalna in
kulturna skupnost “Romanipen”
Položaj romske skupnosti in primeri dobrih praks v Srbiji

PDF

Dragan Ignac

Dragan Ignac, Zveza za izobraževanje Romov – “Uzor ”
Primeri dobrih praks v Hrvaški – Orehovica

PDF

Tamara Muhič

Tamara Muhič
Primer dobre prakse – Projekt Dream road

PDF