Forum romskih svetnikov Slovenije vas vabi na

SLAVNOSTNO AKADEMIJO

ob 15. obletnici uzakonitve posebnega političnega zastopstva za pripadnike romske narodne skupnosti

 

VABILO