INFO TOČKA:

Se srečujete s prezgodnjimi ali prisilnimi porokami?

Želimo si, da tudi v okviru naše spletne strani opozarjamo na problematiko prezgodnjih porok, zato v kolikor se tudi sami srečujete s prezgodnjo poroko, ki je morda celo prisilna, nas o tem obvestite in povezali vas bomo s pristojnimi instituacijami.

Kontaktni podatek: info@zveza-preporod.si

Predstavniki naše zveze Preporod so namreč nenehno v stiku tudi s Centri za socialno delo, kjer se redno srečujemo na koordinacijskih sestankih, kjer prispevamo svoj delež k reševanju problematike. Po potrebi tudi sami obvestimo pristojni CSD o sumu prezgodnje ali prisilne poroke.

Ostale informacije v povezavi s prezgodnjimi porokami:

Statistični podatki o obsegu zgodnjih porokah (uradni in neuradni) kažejo, da njihovo število ni zanemarljivo. Analiza anketnih vprašalnikov je pokazala, da obstaja povezava med bivalnimi pogoji, stopnjo izobrazbe ter zgodnjimi romskimi porokami. Slabši kot so bivalni pogoji (najslabši so na področju Dolenjske), nižja kot je izobrazba (največji delež Romov brez izobrazbe je na Dolenjskem), večji je delež zgodnjih porok (največji deležje prav na Dolenjskem) (vir: RIC NM)

V Sloveniji trenutno potka mednarodni projekt Zgodnja poroka – kultura ali zloraba? Več o projektu…