V četrtek 30. maja 2024 je v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani potekal dogodek z naslovom “Skupaj proti anticiganizmu”, ki je zbral strokovnjake, aktiviste in predstavnike romske skupnosti z namenom obravnave perečega problema anticiganizma. Mednarodna okrogla miza, ki so jo skupaj organizirali Zveza Preporod, Urad vlade RS za narodnosti, Univerza v Manchestru in Univerza v Liverpoolu je ponudila platformo za poglobljeno razpravo in izmenjavo izkušenj ter iskanje rešitev za boljšo vključitev romske skupnosti.

 

Uradni del programa se je pričel s pozdravnim nagovorom Ane Komac iz Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti, ki je predstavila normativni okvir boja proti anticiganizmu. Sledil je govor Roka Petjeta, v.d. direktorja istega urada, ki je izpostavil ključne deležnike in njihove vloge pri preprečevanju anticiganizma. Ključni deležniki so lokalna skupnost, romska skupnost, večinsko prebivalstvo, mediji in država. Vsi skupaj si moramo prizadevati za izboljšanje položaja.

Med ključnimi govorniki je bil tudi Darko Rudaš, predsednik Zveze Preporod, ki je podal vpogled v izzive, s katerimi se sooča romska skupnost. Pomemben del programa je predstavljala tudi predstavitev anticiganizma v političnih okvirih, ki sta jo izvedla Andreja Zevnik z Univerze v Manchestru in Andrew Russell z Univerze v Liverpoolu. Njuna predstavitev je osvetlila, kaj anticiganizem sploh je in kako se manifestira na ravni Evropske unije.

Po odmoru se je nadaljevala usmerjena razprava, ki sta jo moderirali Andreja Zevnik in Ana Komac. Udeleženci so delili svoje izkušnje z anticiganizmom in iskali skupne rešitve za izboljšanje položaja romske skupnosti. Dogodek se je zaključil z najavo nagradnega natečaja za mlade na temo anticiganizma.

Dogodek je bil ocenjen kot zelo uspešen, saj je pritegnil široko paleto udeležencev in spodbudil pomembne razprave o potrebnih korakih za boj proti anticiganizmu v Sloveniji.