Pušča, 9.1.2016 – Krajevna skupnost Pušča ima svojo dolgoletno zgodovino in številne pomembne dogodke, ki lahko predstavljajo izjemen potencial za razvoj turizma v samem naselju. Zato smo izvedli prvo delavnico, kjer smo poskušali identificirali potenciale, ki jih naselje ponuja.

V sklopu projekta Kultura v turizmu, ki ga izvaja Zavod za socialni razvoj Murska Sobota v sodelovanju z Zvezo Preporod je potekala delavnica za usposabljanje v sklopu interpretiranja kulturne dediščine. Na delavnici so sodelovali Romi, ki vidijo priložnost na področju turizma in prav zato jih je izvajalec delavnice Darko Rudaš peljal po naselju ter jim predstavil privlačne turistične točke na Pušči. Po vodenem ogledu romskega naselja je sledilo izobraževanje v večnamenski dvorani KS Pušča. Udeleženci so ustvarili tloris naselja, v katerega so umestili turistično atraktivne točke naselja. Govora je bilo tudi o tiskanju brošure na temo zgodovina Pušče, saj ima Pušča bogato kulturno dediščino. Naslednja delavnica bo potekala že v ponedeljek 16.1.2017 ob 16.00 v večnamenski dvorani KS Pušča, kjer bodo krajani Pušče s svojimi izkušnjami, idejami in znanjem kreirali zaščitni znak Pušče.

Sicer pa je področje turizma eno izmed ključnih področij v okviru programa Zelenih delovnih mest, ki ga bo zveza Preporod izvajala tudi v letu 2017.

 

 

Projekt omogoča

        

»Operacijo Kultura v turizmu sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«