Predstavitev zveze

Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod je bila ustanovljena v romskem naselju Hudeje novembra 2013 z izvedbo pomembnega romskega kongresa. V register pa je bila vpisana v februarju leta 2014 in je v teh letih s svojimi številnimi aktivnostmi na lokalni in nacionalni ravni dokazala upravičenost svojega delovanja.

V zvezi smo odločeni dvigniti romsko skupnost na višjo raven, da skupaj nadgradimo romsko civilno družbo ter povečamo moč in doseg romske manjšine. Prepričani smo, da bomo uspešni le preko sodelovanja z drugimi romskimi organizacijami, partnerji, lokalno ravnjo, državo in vsemi prebivalci republike Slovenije.

V delovanje aktivnosti vključujemo romske organizacije in nekaj posameznikov z namenom, da bi še naprej nadaljevali začrtano pot ter vizijo ob ustanovitvi, ki temelji na trajnostnem razvoju romske skupnosti v Sloveniji. Zveza s svojih članov ne izključuje, ampak svoje članstvo poskuša integrirati tudi v svoje projektne predloge ter projektne predloge v okviru partnerskih organizacij zveze. Z medsebojnim povezovanjem tako lahko zveza izkoristi vse kadrovske, infrastrukturne kot tudi idejne resurse za izvajanje svojih aktivnosti.

Naloga Zveze je, da pripravlja, prijavlja in izvaja projekte, da nudi pomoč Romom pri zaposlovanju, izvaja izobraževalne dejavnosti, da organizira in sodeluje pri raznih delavnicah, da osvešča Rome, jim nudi strokovno pomoč, nudi učno pomoč, se udeležuje raznih prireditev, organizira sestanke in izvaja druge aktivnosti, ki prispevajo k rasti romske skupnosti.