Na Pušči so 16.1.2017 ponovno potekale delavnice na temo Kultura v turizmu, kjer so udeleženci razmišljali o turističnih produktih, ki jih lahko ponudi Pušča posameznim turistom.

V prvem delu delavnice sta projektna partnerja Zavod za socialni razvoj Murska Sobota ter Zveza Preporod predstavila projekt ter možnosti, ki jih le ta ponuja za krajane Pušče. Skozi delavnice in podporo udeležencem pri izdelavi produktov bomo namreč prišli do novih izdelkov, ki bodo namenjeni turistom na Pušči. Izdelki bodo predstavljali Puščo kot turistično zanimivo področje ter bodo temeljili na zanimivih zgodbah iz preteklosti.

V drugem delu je sledila identifikacija izdelkov in produktov, ki jih bodo lahko krajani izdelovali in ponujali. Rezultati delavnice kažejo na številne ideje in zanimive produkte, ki jih bomo v prihodnje lahko pričeli izdelovati.

Naslednja delavnica bo v ponedeljek 23.1.2017 ob 16.00 prav tako v večnamenski dvorani KS Pušča. Zato še vedno pozivamo vse zainteresirane Rome, da se nam pridružijo.

 

Projekt omogoča

        

»Operacijo Kultura v turizmu sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«