V ponedeljek, 23.1.2017 je v prostorih Krajevne skupnosti Pušča potekala delavnica v sklopu usposabljanja Izdelovanja izdelkov umetnostne obrti in rokodelstva. Tema tokratne delavnice je bila Kreiranje idejne zasnove punčke Ane, ki bi s tipičnimi značilnostmi in podobami predstavljala prvo rojenega otroka v romskem naselju Pušča, hkrati pa bi služila kot turistični suvenir, ki bi obogatila turistično ponudbo romskega naselja Pušča. Darko Rudaš je na pristojnih uradih zbral verodostojne podatke o otroku po imenu Ana, ki je bila prvi otrok rojen na Pušči. Te podatke je na delavnici predstavil udeležencem, saj so na ta način dobili bolj slikovito predstavo o tem, kako naj bi punčka izgledala in katere tipične značilnosti Romov bi na njej bile upodobljene. Mateja Šušteršič je v nadaljevanju udeležencem predstavila različne materiale in tehnike, kako na preprost način oblikovati neko podobo. Po predstavitvi izvajalke so udeleženci iz različnih materialov kreirali svoje izdelke.Pri izbiri barv, odtenkov in kombinaciji jih je usmerjal likovni pedagog Zlatko Jakovljevič. Predstavil je tudi pomen različnih barv, saj barve povezujejo občutenja različnih kultur. Pri Romih je prisotno veselje do pisanosti, še poseben poudarek je na rdeči barvi, ki predstavlja aktivnost, dinamičnost, nevarnost, temperament, srd, toplino. Ko so se udeleženci soočili z vsemi tremi aktivnostmi, katerih so bili deležni na tokratni delavnici, so začeli kreirati punčko Ano; zgodba le-te, oblika telesa, glave, izbira tehnike in materiala za izdelavo, polnilo telesa, izbira barv, detajlov, oblikovanje šablon in krojev,…

Tako bo na naslednjih delavnicah, po predhodni nabavi materiala in šiviljskih pripomočkov, nastala prva punčka Ana.

 

Projekt omogoča

        

»Operacijo Kultura v turizmu sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«