ŠIVANJE PUNČKE ANE

V ponedeljek, 30.1.2017 je v prostorih KS Pušča v večnamenski dvorani potekala delavnica v sklopu usposabljanja izdelave izdelkov umetnostne obrti in rokodelstva. Izvajalka delavnice je bila Mateja Šušteršič.

Po predhodni zasnovi in kreiranju punčke Ane s prejšnjih delavnic ter nabavi potrebnega materiala, je tokratna delavnica bila namenjena šivanju punčke. Punčke se bodo izdelovale ročno z namenom ohranjanja tradicije romske skupnosti, predvsem romskih žensk, ki so v preteklosti iz različnih krp in ostankov blaga, doma ročno šivale oblačila za družino, hkrati pa želimo ustvariti punčko z dodano vrednostjo.

Po navodilih izvajalke so udeleženci iz poliuretanske pene oblikovali trup in okončine punčke, pri čemer so upoštevali razmerja med velikostjo posameznih delov. Sledilo je prekrivanje in obšivavanje glave z blagom. Udeleženke so usvojile tehniko prekrivanja pene z uporabljanjem šiviljskih pripomočkov in tehniko tako imenovanega »skritega šiva«.

 

KREIRANJE SIMBOLA PUŠČE

V ponedeljek, 30.1.2017 je v večnamenski dvorani KS Pušča potekala delavnica oblikovanja simbola oz. zaščitnega znaka Pušča. Izvajalca delavnice sta bila Darko Rudaš in Zlatko Jakovljevič.

Krajevna skupnost Pušča je kot romsko naselje v Sloveniji in tudi v evropskih merilih opredeljeno kot primer dobre prakse. V samem naselju že več kot 50 let uspešno deluje vrtec Romano, naselje je, v primerjavi z ostalimi, komunalno in infrastrukturno opremljeno, z bogato kulturno dediščino, poleg tega pa je na področju turizma postalo privlačna točka.

Po predstavitvah zgodovinskih dejstev g. Darka Rudaša, ki niso zanemarljiva in so odločilnega pomena razvoja skupnosti na Pušči, so bili udeleženci prejšnjih delavnic mnenja, da ustvarijo simbol, ki bo predstavljal Puščo, hkrati pa predstavljal pomembne mejnike začetka naseljevanja Romov na Pušči. Velik pomen in kot začetek predstavljajo drevesa, katera so zasadili prvi prebivalci Pušče, kot znak zasidranja in začetek novega ter konec nomadskega življenja, kar je bila ena izmed tipičnih značilnosti Romov v preteklosti. Po navadi sta bila zasajena javor in hrast, ki predstavljata stabilnost in trdoživost. Drevesa v naselju imajo velik pomen; imajo zasajen spominski park, kjer so drevesa zasadili državni predstavniki in uradniki ter pomembne inštitucije. Ob robu naselja pa je zasajen »drevored sožitja«, katerega namen je izkazovanje sožitja z Romi na Dolenjskem, po dogodku izpred nekaj let, ko so na dolenjskem koncu v šoli želeli romske učence prostorsko ločiti od ostalih.

Zaradi teh pomembnih dejstev želijo krajani Pušče povezati ti dve drevesi in vkomponirati v simbol, katerega bodo v prihodnjih delavnicah, po dogovoru z lončarko iz DUO centra Marianum iz Veržeja že začeli upodabljati na glinenih tablah. Svoje zamisli kombiniranja javorja in hrasta, so po predlogih, vodenju in svetovanju likovnega pedagoga Zlatka Jakovljeviča upodabljali na papirju.

Projekt omogoča

        

»Operacijo Kultura v turizmu sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«