V zadnjem času smo doživeli nekaj neprijetnih presenečenj, saj so lastniki prodali zemljišča, na katerih prebivajo Romi. Novi lastniki pa sedaj zahtevajo, da se Romi odselijo iz svojih domov, saj nimajo nobenega dokumenta, ki bi jim bivanje na tem območju dovoljeval. Posebno presenečenje pa je, da so prodajo izvršile občine, pa tudi cerkev in tako pokazale popolno pomanjkanje čuta za svoje občane in sočloveka. Okrog romskih naseljih se gradijo zidovi, življenje v nekaterih naseljih pa je še vedno brez osnovnih življenjski pogojev, kot sta voda in elektrika.

To so bili razlogi, da se v ponedeljek, 6. februarja 2017 sestali romski svetniki na pobudu Zveze Preporod ter Foruma romskih svetnikov Slovenije. Razprave so se udeležili tudi nekateri predstavniki drugih romskih zvez. Svetniki se strinjajo, da slab položaj romskih bivalnih enot zahteva odločen partnerski odziv države, občin in Romskih skupnosti ter, da morajo biti mehanizmi države in občin med seboj usklajeni, finančno podprti in medsebojno povezani, predvsem pa ciljno naravnani.

Romski svetniki so se odločili, da bodo preko sklepov pozvali vse deležnike, predvsem pa vlado, da takoj pristopi k reševanju romske problematike, politične stranke k spremembi Zakona o romskih skupnosti, občine k reševanju problematike na lokalni ravni in hkrati pa tudi samim sebi nalagajo odgovornost, da načrtno, stalno in sistematično izvajajo tiste aktivnosti, ki bodo lahko prinesle k izboljšanju romske skupnost in so v naših pristojnosti. Na sami koordinaciji so se romski svetniki seznanili tudi z vstopom Foruma romskih svetnikov Slovenije v Skupnost občin Slovenije, s predlogom dopolnitve Zakona o romski skupnosti in osnutkom Nacionalnega programa ukrepov vključevanja Romov Vlade Republike Slovenije za obdobje 2016 – 2021.

foto: Zveza Romov za Dolenjsko