V sklopu projekta Kultura v turizmu, katerega izvajalec je Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so.p., potekajo delavnice šivanja punčke Ana v večnamenski dvorani Krajevne skupnosti Pušča. Izvajalka delavnic je Mateja Šušteršič.

Zakaj bo Ana posebna punčka? Za to obstaja veliko razlogov; je namreč prvo rojeni otrok v romskem naselju Pušča. Prav tako bo s sabo nosila zgodbo; zgodbo o prvem naseljevanju Romov na Pušči. Imela bo veliko dodano vrednost; šivana bo ročno in kar je najpomembnejše, njene ustvarjalke, lahko bi rekli tudi »druge mame«, bodo romske ženske iz Pušče. Poleg tega pa bo punčka Ana obogatila turistično ponudbo Pušče kot turistični suvenir. Mateja z vso vztrajnostjo in potrpežljivostjo prenaša svoje znanje in izkušnje na udeleženke delavnic, ki so vedno bolj motivirane in ustvarjalne ter v polnem pričakovanju končnega izdelka. Po predhodnem usvajanju različnih tehnik šivanja, obrezovanja in krojenja, šivanje poteka vedno bolj nemoteno, obdano s pozitivno energijo in vzdušjem.

Delavnic se redno udeležuje tudi skupina zelo ustvarjalnih romskih otrok. Tokrat so izdelovali lutke iz rokavic. Da pa izdelovanje lutk ni pogojeno niti s starostjo niti spolom, dokazuje dejstvo, da sta lutke izdelovala tudi dva moška.

 

Projekt omogoča

        

»Operacijo Kultura v turizmu sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«