V okviru projekta Kultura v turizmu smo v Lendavi pričeli z usposabljanjem za interpretatorja kulturne dediščine, ki je v prvi vrsti namenjeno pripadnikom Romske in madžarske narodne skupnosti.

Usposabljanje je razdeljeno na tri smiselne faze ter vsako sestavlja pet delavnic:

  • Osnove turističnega vodenja;
  • Značilnosti našega območja;
  • Praktično usposabljanje.

Udeleženci, ki bodo prisostvovali vsem trem fazam usposabljanja, bodo v veliki meri pripravljeni za opravljanje izpita za turističnega vodnika, bodisi pri Pomurski turistični zvezi, bodisi pri Gospodarski zbornici Slovenije. Usposabljanje izvaja strokovnjak s področja turizma Andrej Vršič.

 

Projekt omogoča

        

»Operacijo Kultura v turizmu sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«