V sklopu projekta Kultura v turizmu, so se v sredo, 22.2.2017 pričele lončarske delavnice v rokodelskem centru v Veržeju. Izvajalka delavnice je bila lončarka Urša Ambrož.

Na delavnici so se udeleženci v uvodnem delu seznanili s postopkom obdelave gline, od valjanja do sušenja in oblikovanja ter orodji in pripomočki, ki so za delo z glino potrebni. Tokrat so izdelovali glinene plošče, s katerimi se bosta opremila drevored sožitja in spominski park v Pušči. Za ta namen je bil predhodno oblikovan simbol Pušče ter izdelan pečat za potrebe odtiskovanja samega simbola na glinene plošče. Prav tako pa so se nabavili kompleti kovinskih črk in številk za odtiskovanje vsebinskega dela na plošče.

Udeleženci so razvaljali in obrezali 50 glinenih plošč, na naslednji delavnici, ki bo v ponedeljek, 27.2., pa se bodo na glinene plošče začeli odtiskovati podatki in simboli.

 

Projekt omogoča

        

»Operacijo Kultura v turizmu sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«