V sklopu projekta Kultura v turizmu potekajo na Ljudski univerzi Lendava usposabljanja za interpretatorje kulturne dediščine. Usposabljanje je razdeljeno na tri tematske sklope; teoretični del, praktični del in delo na terenu. Izvajalec usposabljanja je Andrej Vršič.

Teoretični del usposabljanja je zajemal naslednje vsebine:

 • kulturna in naravna dediščina,
 • prepoznavanje in vrednotenje dediščine,
 • naloge, cilji in osnovna načela interpretacije,
 • načrtovanje kakovostne interpretacije,
 • turistična terminologija in nastanitveni obrati,
 • priprava programa in tehnike vodenja,
 • naloge turističnega vodnika,
 • bonton,
 • javno nastopanje,
 • pravopis,
 • geografija, zgodovina in statistični podatki Slovenije in Pomurja.

Drugi oz. praktični del usposabljanja bo namenjen pripravi različnih programov, kreiranje turističnih poti in izdelava seminarske naloge s predstavitvijo. Po usvojenih vsebinah prvega in drugega sklopa pa bo usposabljanje potekalo na terenu z obiskom znamenitosti na območju Pomurja.

Poglejte si tudi prispevek iz usposabljanja, ki so ga pripravili v oddaji Mosotvi – Hidak in sicer 19:43

 

Projekt omogoča

        

»Operacijo Kultura v turizmu sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«