V sklopu programa Zelenih delovnih mest smo v sodelovanju s socialnim podjetjem AVTARKIJA – zavod za obnovljive vire energije Murska Sobota, so.p., organizirali delavnice na temo Miskantusa. Program namreč zajema vrsto aktivnosti, s katerimi želimo ustvarjati pogoje za zaposlovanje Romov. Še posebej pa želimo ustvariti pogoje, s katerimi si bodo lahko Romi sami ustvarili zaposlitev in prav Miskantus je ena izmed priložnosti. Delavnice so potekale v 4. 6. ter 7. marca 2017 v Lipovcih. Usposabljanje je vodil direktor zavoda Josip Fabijanč.

Na delavnici so se udeleženci seznanili z Miskantusom, njegovimi prednostmi, slabostmi ter priložnostmi, ki jih le ta ponuja za posameznika. V nadaljevanju  je direktor udeležence seznanil, kako praktično poteka rokovanje s sadiko ter njeno pripravo za sajenje. Predstavljeni so bili tudi produkti, ki jih lahko proizvedemo iz same rastline. V drugem sklopu delavnic pa so udeleženci praktično preizkusili samo delo.

Z razvojem programa Miskantusa za romsko manjšino bomo nadaljevali tudi v prihodnje, ko bomo izpeljali vrsto različnih aktivnosti preko katerih bomo spodbudili rabo le tega.