Zveza za razvoj romske manjšine – PREPOROD je v Večnamenski dvorani na Pušči vzpostavila informacijsko točko. Na tej točki sta zaposlena Anita Horvat in Žarko Horvat.

Večnamenska dvorana in v njej vzpostavljena informacijska točka je tako namenjena vsem generacijam, kjer strokovna sodelavca informirata ter obveščata romsko prebivalstvo o novostih, obveščata o programih in dogodkih, nudita pomoč pri izpolnjevanju birokratskih papirjev, nudita učno pomoč, motivirata romske otroke in najstnike k obisku šole, nudita pomoč pri domačih nalogah, nudita pomoč starejšim pri izpolnjevanju prošenj, obrazcev, pomoč nudita pri organizaciji dogodkov v večnamenski dvorani, skrbita za informacijsko točko, dvorano in okolico. Pomoč pa nudita tudi romskim dekletom, najstnicam pri ozaveščanju glede spolnosti, predčasne zanositve, prezgodnjih porokah in druge podobne aktivnosti.

Informacijska točka bo postala točka pomoči in točka druženja vseh generacij. Tudi vnaprej se bomo trudili, da bi pomagali tako mladim kot starejšim generacijam.

Kontakt: zarko@zveza-preporod.si