Krajevna skupnost Pušča, Zveza za razvoj romske manjšine Preporod in Zavod za socialni razvoj Murska Sobota, so.p. smo ob svetovnem dnevu Romov pripravili Slavnostno otvoritev spominskega parka in drevoreda sožitja, predstavili simbol Pušče in punčko Ano.

Simbol Pušče, ki ponazarja sožitje med hrastom in javorjem v sončevem objemu, je nastal na podlagi zgodovinskih dejstev.  Punčka Ana pa je nastala po zgodbi o naseljevanju prvih Romov na Pušči in predstavlja prvorojenega otroka na Pušči. Na podlagi teh dejstev smo s pomočjo krajanov Pušče izdelali glinaste magnetke in ročno izdelali punčko Ano. Tako smo bili priča, da krajani bivajo v sožitju in so med sabo povezani.

Ob vstopu v naselje naletimo na drevored. Drevesa v tem drevoredu so bila zasajena ob posebnih priložnostih visokih gostov in samih krajanov. Za ta drevesa smo izdelali glinasto tablico, na kateri je vklesano kdo in kdaj je drevo posadil. Tako smo želeli ohraniti spomin na dogodke in ljudi, ki so sodelovali pri zasaditvi. Glinaste plošče so imeli čast odkriti posebni gostje, in sicer mag. Stanko Baluh, direktor Urada RS za narodnosti, podžupan Mestne občine Murska Sobota, Boštjan Berlak in Romski svetnik Mestne občine Murska Sobota, Darko Rudaš. Uvodni pozdrav je pripadel Dejvidu Horvatu, predsedniku KS Pušča. Govor pa sta imela še mag. Stanko Baluh, direktor Urada RS za narodnosti in podžupan Mestne občine Murska Sobota, Boštjan Berlak.

Pripravili smo tudi krajši program, v katerem so nastopili; Glasbena skupina Ciganski glas, Kitarski orkester, Vrtec Murska Sobota, enota Romano, Ajša Rudaš pa je predstavila zgodbo o Ani. Po končani prireditvi je potekalo druženje s pogostitvijo v Večnamenski dvorani na Pušči, kjer smo razstavili in ponudili tudi izdelke, izdelane s pomočjo pridnih rok krajanov.

Fotografije si lahko ogledate tukaj.

 

 

 

Projekt omogoča

        

»Operacijo Kultura v turizmu sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne naložbe: 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, specifičnega cilja: 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.«