Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod je v sodelovanju s Forumom romskih svetnikov Slovenije organizirala 3. koordinacijski sestanek z delovnim naslovom Zagotavljanje varnosti v romskih naseljih in v širšem okolju.

Na dogodku smo skupaj z romskim svetniki, ki delujejo na jugovzhodnemu delu Slovenije, predstavniki romskih zvez, lokalne skupnosti ter predstavniki Policije ponovno izmenjali mnenja o trenutnih varnostnih razmerah, aktualnih problemih ter o aktivnostih, ki se bodo izvajale v prihodnjih mesecih na področju zagotavljanja varnosti. Osrednja tematika dogodka so bila poročila posameznih policistov, ki delujejo na omenjenem področju.

Skozi razpravo smo identificirati ukrepe, ki bi jih bilo potrebno izvesti na lokalni in nacionalni ravni za izboljšanje varnostne situacije z namenom zmanjšanja števila incidentov med samimi Romi ter med Romi in večinskim prebivalstvom.

V prihodnje bomo v sodelovanju s Policijo ter romskimi zvezami organizirali preventivni posvet, kjer se bo romsko prebivalstvo lahko seznanilo s pristojonostmi in pooblastili policistov z namenom učinkovitejšega delovanja Policije v naseljih.

Aktivnost je financiral Urad vlade RS za narodnosti v okviru razpisa za sofinanciranje aktivnosti organizacij romske skupnosti v letu 2017.