Zveza za razvoj romske manjšine je v sodelovanju z Uradom vlade RS za narodnosti in Ljudsko univerzo Kočevje v Kočevju izvedla konferenco pod naslovo ZELENA DELOVNA MESTA ZA ROMSKO MANJŠINO

V zvezi Preporod smo v sodelovanju z različnimi partnerji pričeli izvajati program Zelenih delovnih mest za romsko manjšino, ki temelji na sanaciji divjih odlagališč, pridelavi in predelavi miskantusa, vzpostavitvi vrtov in delovanju na področju turizma.

Ključni cilj, ki ga želimo doseči skozi program Zelenih delovnih mest je reintegracija socialno izključenih Romov v polje plačanega dela in v širšo družbo oz. drugače povedano: Ustvariti je potrebno romske podjetnike, romske delavce, ki se bodo vključevali v gospodarstvo večine ter si tudi sami zagotavljali možnosti za dostojno življenje.

V zadnjem letu smo ustvarili številne primere dobrih praks v različnih romskih naseljih po Sloveniji, ki že dajejo prve rezultate. Tako je bilo v Murski Soboti sanirano prvo divje odlagališče in zasajen prvi hektar rastline miskantus, ki predstavlja izredno priložnost za zaposlovanje romske skupnosti. V Trebnjem so bili vzpostavljeni vrtovi, ki so jih dobile v uporabo romske družine na nekdaj degradiranem območju. Na področju turizma pa smo pričeli z izdelavo turističnih spominkov v okviru širšega integralnega turistične produkta.

Ključni namen dogodka je tako bil predstaviti primere dobrih praks, ki predstavljajo priložnost za slehernega posameznika in s tem priložnost za celotno romsko skupnost.

Na dogodku smo lahko slišali naslednje prispevke:

 • Uvodni nagovori (Predstavitev)

  • Darko Rudaš, Zveza Preporod
  • mag. Stanko Baluh, Urad vlade RS za narodnosti
  • Maja Rupnik, Ljudska univerza Kočevje
 • Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2017–2021 – Ukrepi na področju zaposlovanja (Predstavitev)

  • Milena Tomšič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
 • Program zelenih delovnih mest za romsko manjšino (Predstavitev)

  • Rok Petje, Zveza Preporod
 • Sanacija degradiranih območij in zasaditev Miskantusa, kot priložnost za zaposlovanje (Predstavitev)

  • Josip Fabijanč, Avtarkija, so.p.
 • Vzpostavitev vrtov v romskih naseljih (Predstavitev)

  • Alojzij Kastelic, Občina Trebnje
 • Proizvodnja punčke Ane in drugih turističnih spominkov (Predstavitev)

  • Marija Baranja, Zveza Preporod
 • Vzpostavitev večnamenskih romskih centrov (Predstavitev)

  • Maja Rupnik, Ljudska univerza Kočevje

 

Aktivnost financira Urad vlade RS za narodnosti v okviru razpisa za sofinanciranje aktivnosti organizacij romske skupnosti v letu 2017.