CŠOD, Romski akademski klub in Ljudska univerza Lendava so v mesecu decembru organizirali zbiranje otroških in mladinskih knjig za romske otroke. Tej akciji smo se z veseljem pridružili tudi mi Zveza Preporod. Tako je danes je v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota potekala zaključna zbiralna akcija – PODARI SLIKANICO – SPODBUJAJ BRALNO PISMENOST ROMSKIH OTROK. V mesecu decembru se je namreč začelo zbiranje slikanic in mladinskih knjig za romske otroke. Zbrane slikanice in knjige so bile predane Romskim svetnikom v različnih krajih, da z njimi ustvarijo bralne kotičke v Večnamenskih dvoranah in tako približajo bralno pismenost otrokom pa tudi njihovim staršem in omogočijo otrokom zgodnji stik s knjigo.  V zbiralni akciji je bilo zbranih 1267 slikanic in mladinskih knjig.

Upamo lahko, da se bodo tovrstne akcije nadaljevale tudi v prihodnje, saj smo bili z odzivom zbiranja izredno zadovoljni.