Zveza Preporod je v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Pušča ter PGD Pušča in NK Pušča ob Dnevu žena na Pušči pripravila krajšo prireditev, ki je bila namenjena romskim ženskam. Rominje so tako lahko prisluhnile kulturnemu programu, ki so ga izvedli otroci vrtca Romano, hkrati pa so v dar prejele tudi rožo in čas ob kavi izkoristile za medsedbono druženje in povezovanje.

Naša zveza namreč še posebno skrb posveča prav romskim ženskam, ki so, kot je povedal na dogodku tudi naš predsednik, dvakratno diskriminirane. Prvič zato, ker so ženske in drugič zato, ker so Romkinje.