V ponedeljek, 20. avgusta 2018, je v Lendavi potekala mednarodna konferenca Znanje kot steber osebne moči, ki so jo priredili ob vzpostavitvi in prvem letu izvajanja projekta VNRC Dolinsko in 10. obletnici delovanja Romskega akademskega kluba.

Navzoče je najprej nagovoril podžupan občine Lendava, Stanislav Gjerkeš, ki je povedal, kako Občina Lendava skrbi za to, da se pogoji romske skupnosti nenehno izboljšujejo. Omenil je tudi navdušenje nad tem, da vsi romski otroci v občini obiskujejo in tudi uspešno končujejo osnovno šolo, ter da imajo v občini letos tudi prvo diplomantko.

VNCR Dolinsko oz. Večnamenski romski center Dolinsko je projekt, ki je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in sredstev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Državna sekretarka na omenjenem ministrstvu, Martina Vuk, je poudarila, da je znanje lahko odskočna deska v boljšo prihodnost. Taka je po njenih besedah tudi vloga večnamenskih razvojnih centrov – omogočiti pripadnikom romske skupnosti in ostalim okoliškim prebivalcem razvoj, usposabljanje, izobraževanje ter druge aktivnosti, ki jih drugače ne bi imeli priložnosti izvajati. Končni cilj pa je, da se ustvari skupnost v kateri sobivamo vsi prebivalci, ne da bi se med seboj ločevali in ne da bi se med seboj izključevali, saj nas različnost le bogati.

Navzoče je nato nagovorila članica občinskega sveta Občine Lendava in romska aktivatorka v okviru projekta VNRC Dolinsko, Nataša Horvat, ki je opomnila na to, da se s konferenco začenja Festival romske glasbe, plesa in kulinarike, ki ga prireja Romsko kulturno društvo Romnji v sodelovanju z Ljudsko univerzo Lendava, Občino Lendava, Zvezo za razvoj romske manjšine Preporod, Klubom študentov Lendava in Romskim akademskim klubom in bo potekal med 20. in 23. avgustom. Na zadnji dan festivala bo tudi slavnostna otvoritev večnamenskega prostora v romskem naselju Dolga vas. Objekt bo namenjen aktivnostim v okviru objekta VNRC Dolinsko, predvsem pa tudi romskim otrokom in mladostnikom, ki potrebujejo učno in druge oblike pomoči, da bodo v šoli uspešnejši.

Navzoče je naslovil tudi direktor Urada RS za narodnosti, mag. Stanko Baluh. Omenil je, da je izobraževanje ključno za razcvet neke skupnosti in družbe ter izrazil svoje prepričanje v to, da je in delo, ki ga opravljajo na področju graditve znanja v Lendavi, lahko odločilnega pomena oz. pokazatelj kako bi bilo potrebno delati tudi v drugih delih Slovenije, kjer sobiva več različnih etničnih skupin.

Ferenc Horváth, poslanec madžarske narodne skupnosti v državnem zboru in predsednik PMSNS, je povedal, da za delovanje madžarske skupnosti ni pomembno samo sodelovanje med Madžari in večinskim narodom, ampak tudi z drugimi narodi in etničnimi skupinami.

Marcel Baranja, predsednik Romskega akademskega kluba, pa je povedal, da je bil glavni cilj Romskega akademskega kluba ozaveščati romsko in ne-romsko prebivalstvo o pomembnosti izobraževanja. Mladino, še posebej romsko mladino, so ozaveščali o tem, kaj pomeni iti na izobraževalno pot, kaj pomeni dokončati osnovno šolo, srednjo šolo in fakulteto, kaj pomeni diplomirati, magistrirati, saj so prepričani, da z izobrazbo lahko v romski skupnosti napredujejo.

Občina Lendava de aktivno pripravlja na kandidaturo za evropsko prestolnico kulturo leta 2025. Namen projekta je spodbujanje bogastva in raznolikosti kultur ter pripadnost skupnemu kulturnemu prostoru. Ker je izrednega pomena, da bodo vse vse kulture, ki bivajo na območju občine Lendava, enakovredno zastopane, sta predsednika pomurskih romskih zvez: Jožek Horvat Muc, predsednik Zveze Romov Slovenije in Darko Rudaš, predsednik Zveze za razvoj romske manjšine – Preporod, podpisala podporo romske skupnosti kandidaturi občine Lendava in partnerskih mest za evropsko prestolnico kulture leta 2025. Po podpisu sta oba tudi na kratko nagovorila navzoče.

Vir: Pomurec.com