V torek 12. marca 2019 je Urad vlade RS za narodnosti izvedel zanimiv dogodek pod naslovom ˝Skupaj smo uspešnejši: Izobraževanje kot temelj za uspešno vključevanje Romov v družbo.˝ Dogodka se je kot predstavnica naše zveze udeležila Nataša Horvat.

Izhodišče dogodka je bila letna evalvacija stanja na področju socialnega vključevanja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v okolje in učinki izvajanja ukrepov NPUR 2017-2021. V prvem delu dogodka smo lahko tako prisluhnili izkušnjam s terena ter analizi aktualnega stanja. Drugi del dogodka pa je bil namenjen skupnemu iskanju rešitev, izmenjavi mnenj in izkušenj ter medsebojnemu povezovanju.

Urad vlade RS za narodnosti sicer tovrstne dogodke izvaja v okviru projekta »Krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa v Sloveniji preko nadaljevanja in nadgradnje dela Nacionalne platforme za Rome – SIFOROMA3«. Več o projektu je na voljo tukaj.

 

Foto: Urad vlade RS za narodnosti