Forum romskih svetnikov Slovenije je v sodelovanju z Uradom RS za narodnosti, Policijo ter Zvezo za razvoj romske manjšine – Preporod  pripravil 1. koordinacijski sestanek v letu 2019 na temo Varnostne razmere v romskih naseljih na jugovzhodnemu delu Slovenije, ki je potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 ob 10. uri v prostorih Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto, ki je tokrat gostil naše srečanje.

Na dogodku smo skupaj z romskim svetniki, ki delujejo na jugovzhodnemu delu Slovenije, predstavniki romskih zvez ter predstavniki Policije izmenjali mnenja o trenutnih varnostnih razmerah, aktualnih problemih ter o aktivnostih, ki se bodo izvajale v prihodnjih mesecih na področju zagotavljanja varnosti.

Spregovorili smo tudi o aktualni problematiki ter predvsem o konkretnih ukrepih, ki bodo izboljšali varnostno situacijo in medsebojno sožitje v prihodnje. Na posvetu so se nam pridružili tudi predstavniki Policije ter drugih javnih institucij, ki so spregovorili o vzrokih za naselje ter o možnih ukrepih za preprečevanje incidentov. Smatramo namreč, da so nemalokrat vzroki za nasilje bistveno kompleksnejši, kot pa si jih predstavljamo.

Objave v medijih:

Radio Krka: V Novem mestu o varnosti romskih naselij
Nadlani.si: V Novem mestu o varnosti romskih naselij
STA: V Novem mestu o varnosti romskih naselij jugovzhodne Slovenije
RTV SLO: Varnostne razmere v romskih naseljih
Dnevnik: Največja težava Romov je zdolgočasenost
Vaš kanal: Stanje varnosti zadovoljivo 
Siol.net: Policisti in Romi iskali pot do sožitja #video

Foto: ric-nm.si

Aktivnost sofinancira Svet romske skupnosti Republike Slovenije iz razpisa za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019 JR-PRS2019.