Forum romskih svetnikov Slovenije je v sodelovanju z Uradom RS za narodnosti, Policijo ter Zvezo za razvoj romske manjšine – Preporod pripravil 2. koordinacijski sestanek v letu 2019 na temo Varnostne razmere v romskih naseljih, ki je potekal v torek, 16. aprila 2019 v Murski Soboti

Na dogodku smo skupaj z romskim svetniki, ki delujejo v Pomurju, predstavniki romskih zvez ter predstavniki Policije izmenjali mnenja o trenutnih varnostnih razmerah, aktualnih problemih ter o aktivnostih, ki se bodo izvajale v prihodnjih mesecih na področju zagotavljanja varnosti.

Spregovorili smo tudi o aktualni problematiki ter predvsem o konkretnih ukrepih, ki bodo izboljšali varnostno situacijo in medsebojno sožitje v prihodnje. Na posvetu so se nam pridružili tudi predstavniki Policije ter drugih javnih institucij, ki so spregovorili o vzrokih za naselje ter o možnih ukrepih za preprečevanje incidentov. Smatramo namreč, da so nemalokrat vzroki za nasilje bistveno kompleksnejši, kot pa si jih predstavljamo.

Aktivnost sofinancira Svet romske skupnosti Republike Slovenije iz razpisa za sofinanciranje programov aktivnosti organizacij romske skupnosti (romske zveze) v letu 2019 JR-PRS2019.