˝New Chance for Us˝ je naslov projekta, ki ga bomo izvajali v okviru programa Erasmus+. Poleg partnerjev iz Slovenije v projektu sodelujejo še partnerji iz Hrvaške in Makedonije.

Od 20. do 21. novembra 2019 je v Čakovcu pri vodilnem partnerju projekta, to je Pučko otvoreno učilište Čakovec, potekal prvi uvodni sestanek projektnih partnerjev. Sestanek je bil namenjen medsebojnemu spoznavanju in navezovanju stikov ter spoznavanju projekta, aktivnosti in njegovih ciljev.

Več o projektu in aktivnostih vas bomo sproti obveščali tudi na naši spletni strani.