Varnostne razmere v romskih naseljih na jugovzhodnemu delu Slovenije

Forum romskih svetnikov Slovenije je v sodelovanju s Policijo ter Zvezo za razvoj romske manjšine – Preporod organiziral 1. koordinacijski sestanek v letu 2020 na temo Varnostne razmere v romskih naseljih na jugovzhodnemu delu Slovenije, ki je potekal v sredo, 5. februarja 2020 ob 10. uri v prostorih Občine Kriško.

Na dogodku smo skupaj z romskim svetniki, ki delujejo na jugovzhodnemu delu Slovenije, predstavniki romskih zvez ter predstavniki Policije izmenjali mnenja o trenutnih varnostnih razmerah, aktualnih problemih ter o aktivnostih, ki se bodo izvajale v prihodnjih mesecih na področju zagotavljanja varnosti. Na dogodek so bili vabljeni tudi predstavniki Centra za socialni delo, saj je socialna problematika tesno in neposredno povezana z zagotavljanjem varnosti v širšem okolju.

Spregovorili smo tudi o aktualni problematiki ter predvsem o konkretnih ukrepih, ki bodo izboljšali varnostno situacijo in medsebojno sožitje v prihodnje. Na posvetu so se nam pridružili tudi predstavniki Policije ter drugih javnih institucij, ki so spregovorili o vzrokih za naselje ter o možnih ukrepih za preprečevanje incidentov. Smatramo namreč, da so nemalokrat vzroki za nasilje bistveno kompleksnejši, kot pa si jih predstavljamo.

S tem želimo tudi v letu 2020 nadaljevati dialog med Romi ter Policijo, ki je bil vzpostavljen in pozitivni učinki se že izražajo tudi na terenu. Prav tako imamo vedno znova v mislih dejstvo, da je potrebno delovati preventivno in tako zmanjševati možnosti za različne oblike nasilja na vseh ravneh.

Read Previous

Sestanek Komisije za integracijo romske skupnosti pri SOS

Read Next

Koronavirus COVID-19