Forum romskih svetnikov Slovenije je v sodelovanju s Policijo ter Zvezo za razvoj romske manjšine – Preporod organiziral 1. koordinacijski sestanek v letu 2020 na temo Varnostne razmere v romskih naseljih na jugovzhodnemu delu Slovenije, ki je potekal v sredo, 5. februarja 2020 ob 10. uri v prostorih Občine Kriško.

Na dogodku smo skupaj z romskim svetniki, ki delujejo na jugovzhodnemu delu Slovenije, predstavniki romskih zvez ter predstavniki Policije izmenjali mnenja o trenutnih varnostnih razmerah, aktualnih problemih ter o aktivnostih, ki se bodo izvajale v prihodnjih mesecih na področju zagotavljanja varnosti. Na dogodek so bili vabljeni tudi predstavniki Centra za socialni delo, saj je socialna problematika tesno in neposredno povezana z zagotavljanjem varnosti v širšem okolju.

Spregovorili smo tudi o aktualni problematiki ter predvsem o konkretnih ukrepih, ki bodo izboljšali varnostno situacijo in medsebojno sožitje v prihodnje. Na posvetu so se nam pridružili tudi predstavniki Policije ter drugih javnih institucij, ki so spregovorili o vzrokih za naselje ter o možnih ukrepih za preprečevanje incidentov. Smatramo namreč, da so nemalokrat vzroki za nasilje bistveno kompleksnejši, kot pa si jih predstavljamo.

S tem želimo tudi v letu 2020 nadaljevati dialog med Romi ter Policijo, ki je bil vzpostavljen in pozitivni učinki se že izražajo tudi na terenu. Prav tako imamo vedno znova v mislih dejstvo, da je potrebno delovati preventivno in tako zmanjševati možnosti za različne oblike nasilja na vseh ravneh.