Danes smo na na Vlado RS in občine naslovili poziv k zagotovitvi pitne vode v romskih naseljih v času epidemije koronavirusa covid-19.

Omenjene pozivamo, da čim prej zagotovijo ustrezne pogoje za dostop do pitne vode v romskih naselji Goriča vas (Ribnica), Dobruška vas (Škocjan), Rimš (Krško), Lokve (Črnomelj) in Ponova vas (Grosuplje). To so romska naselja, ki najbolj potrebujejo zdravo in čisto pitno vodo. Nenazadnje ne želimo si, da Koronavirus zaide tudi v romska naselja, saj bo obvladovanje virusa v neprimernih pogojih, brez ustrezne vode nemogoče. 

Dopis si lahko ogledate v nadaljevanju…

Romska-naselja_voda