Spoštovani Romi, dragi prebivalci večinskega naroda!

Danes je 8. april, svetovni dan Romov, dan, ko predstavniki romske skupnosti obeležujemo našo kulturo, jezik in identiteto. Žal, letos ne more biti tako prazničen kot je bil pretekla leta, saj smo zaradi izbruha epidemije Covid-19 primorani ostati v zavetju svojih domov, a menim, da je prav, da današnji dan, če ne gre drugače, obeležimo in praznično obarvamo v svojih srcih.

V Republiki Sloveniji živi okoli 12.000 Romov, zgodovina njihovega bivanja pa na slovenskih tleh, upoštevajoč zgodovinske zapise, sega 500 let nazaj. Danes romska etnična manjšina predstavlja pomemben del slovenske družbe, saj s svojo kulturo in jezikom, skupaj z italijansko in madžarsko narodno manjšino, tvori skupnost prebivalcev Republike Slovenije.

Romi, ki nam je dana možnost sodelovanja, še naprej moramo težiti k sodelovanju med državnimi institucijami in lokalnimi skupnostmi, slednje pa spodbujati, da bodo tudi v prihodnosti krepile sožitje med romskim in neromskim prebivalstvom.  V vse aktivnosti, ki temeljijo na izboljšanju položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji, se mora aktivno vključevati tudi romska skupnost, saj bomo le na tak način pokazali, da nam je mar za naše ljudi in za njihov napredek na vseh ravneh življenja.

Največ možnosti pa moramo nuditi našim otrokom, saj bodo oni čez leta stopali po naši poti. Naj nam bo prva skrb, da se ti otroci zbujajo v svojih domovih, da obiskujejo vrtce in šole, v katerih pridobivajo znanje in so jim ponujene različne možnosti razvoja, mi pa jih moramo vzgajati tako, da bodo postali enakopravni člani slovenske družbe, da bodo prevzeli odgovornost. To pa pomeni, da jim moramo starši biti najboljši zgled. Želim si, da bi naši otroci znali izkoristiti vse možnosti, ki so jim dane, predvsem pa spoznati, da sta izobraževanje in zaposlitev ključ do boljšega življenja.

Pomembno je, da se vsak človek počuti sprejetega, zato se je potrebno truditi pri vzpostavljanju in ohranjanju vezi med romskim in neromskim prebivalstvom. V vsakem od nas je vedno potrebno poiskati tisto najboljše. Če nam bo uspelo slednje, menim, da bomo tudi v prihodnje živeli v slogi in sožitju.

V upanju, da se bomo, seveda ob upoštevanju vseh predpisov, ki so nam bili dani in jih te dni moramo upoštevati, če želimo zaščititi sebe in ne škodovati drugim, kmalu spet lahko srečali, vam želim prijeten svetovni dan Romov.

Nataša Horvat