Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod je v sodelovanju s Forumom romskih svetnikov Slovenije organizirala  2. spletni koordinacijski sestanek v okviru empidemije Koronavirusa COVID-19 na temo Izobraževanje in usposabljanje Romov v času Koronavirusa COVID-19, ki je potekal v torek, 21. aprila 2020 ob 10. uri preko aplikacije Zoom.us.

V Zvezi Preporod smo v aprilu organizirali prvo spletno konferenco na kateri smo spregovorili o različnih problemih s katerimi se soočajo romska naselja, občine in institucije v času Koronavirusa COVID-19. Nadalje smo spregovorili tudi o aktivnostih ter primerih dobrih praks, ki se izvajajo v posameznih občinah ter o aktivnostih, ki bi jih morali v prihodnje izvesti, da bi razmere v romskih naseljih ostale stabilne.

Eno izmed ključnih področjih, poleg zagotavljanja varnosti in zdravja, je tudi izobraževanje. Mladi se namreč srečujejo s številnimi težavami na področju izobraževanja, predvsem zaradi dela od doma, kjer pa nimajo zagotovljenih ustreznih pogojev za delo. Dogodek je bil pravo mesto, da smo se pogovorili o možnih aktivnostih in ukrepih za nemoten potek izobraževanja v naslednjih mesecih ter o načrtu za izobraževanje po koncu epidemije, saj se bodo zlasti romski otroci soočili z večjimi težavami, kot sicer. Sestanek je potekal tako na temo mladih v času epidemije, kot na temo izobraževanja Romov.

Sestanek je potekal preko aplikacije Zoom.

Na dogodku so sodelovali Darko Rudaš, Zveza Preporod, Darja Brezovar, OŠ Bršljin, Damjana Vraničar, OŠ Loka, Boris Mužar, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, Samanta Baranja, CŠOD, Suzana Fartelj, OŠ II Murska Sobota, Nataša Horvat, Romska svetnica, Rahela Hojnik Kelenc, LU Lendava, Rok Petje, Zveza Preporod, Mateja Kosec, OŠ Metlica, Mag. Stanko Baluh, Urad RS za narodnosti ter Brigita Herženjak, RIC Novo mesto.

Na dogodku sta predstavnici s področja izobraževanja odraslih ugotavljali, da se pri delu na daljavo sicer pojavljajo težave, vendar jih uspešno rešujejo, pri čemer se v sam proces izobraževanja vključuje približno 2/3 udeležencev v petih različnih predmetih, ki jih lahko izvajajo na daljavo. Sami udeleženci pa so z procesom izobraževanja zadovoljni.

Nato so besedo dobile ravnateljice in ravnatelj osnovnih šol iz različnih koncev Slovenije. Po besedah ravnateljice iz Murske Sobote izobraževanje na daljavo poteka brez težav, uredili so dva računalnika za učence, ki niso imeli dostopa, samo izobraževanje na daljavo pa poteka odlično tudi zaradi dobrega dela romske mentorice, ki se na dnevni ravni vključuje v sam proces. Podobno ugotavlja tudi romska svetnica iz Lendava.

Večje težave pri izvajanja izobraževanja na daljavo se pojavljajo na Dolenjskem in bližnji okolici. Ravnatelji ugotavljajo, da so pripravljene smernice za izobraževanje pri Romih neuporabne, saj gre za specifične probleme, soočajo se z slabo odzivnostjo otrok v romskih naseljih, situacijo pa rešujejo s pošiljanjem pošte po pošti in v sodelovanju z romskimi mentorji. Nadalje ugotavljajo tudi, da romski otroci potrebujejo vsebinski stik z učiteljem, samo izmenjevanje nalog ni dovolj. Ugotavljajo tudi, da so najbolj obremenjeni romski pomočniki pri pomoči na šoli na daljavo. Prvi stik z romskimi otroci so vzpostavili prav romski pomočniki

Prisotni so se strinjali tudi, da je ena izmed ključnih ovir tudi slaba infrastruktura s katero se soočajo romski otroci in slaba računalniška pismenost tako otrok, kot njihovih staršev. Ugotovimo lahko, da približno 1/3 otrok deluje in sodeluje v učnem procesu, tretjina ima otežene okoliščine za nemoteno delo, zadnja tretjina pa nima nobenim možnosti za sodelovanje in so kot taki tudi popolnoma neodzivni.

Ob koncu so se prisotni strinjali, da lahko težave pričakujemo tudi po koncu epidemije, saj bo potrebno znanje nadoknaditi.