V prvi vrsti se vam zahvaljujemo za dosedanje upoštevanje ukrepov z namenom preprečitve širjenja okužb s koronavirusom. Kljub temu pa še vedno opažamo kršenje nekaterih navodil in priporočil v romskih naseljih.

Zato vas želimo ponovno spomniti na dosledno spoštovanje vseh navodil. Zaradi preprečitve širjenja okužb s koronavirusom veljajo začasni ukrepi in omejitve zbiranja in gibanja ljudi. S tem zagotavljamo varnost državljanov in izboljšujemo epidemiološko stanje v Sloveniji.

Zato vas prosimo, da dosledno spoštujete vse ukrepe in navodila, ki jih nalagajo Vlada RS, NIJZ ali posamezne občine.

Še posebej vas opozarjamo na omejitev gibanja oseb. Ni dovoljeno zbiranje nad 6 ljudi, izjema je le, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Pri tem je treba zagotoviti minimalno varnostno razdaljo.

Prosimo vas, da:
– Se ne zadržujete na javnih in športnih površinah, ulicah ali skupnih prostorih v okviru
romskega naselja.
– Se ne družite, zbirate ali organizirate dogodkov na katerih je prisotnih več kot 6 oseb.
– Upoštevate medsebojno razdaljo 2m.
– Skrbite za redno umivanje in razkuževanje rok in nosite ustrezno zaščito.
– Dosledno spoštujete vsa navodila Vlade, NIJZ ter občine.

Najbolj-ucinkoviti-ukrepi