Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod in Forum romskih svetnikov Slovenije pozdravljata odločitev, da je bil na današnji izredni seji državnega zbora z 81 glasovi za potrjen predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki predvideva tudi dodatno financiranje občin v kateri živijo prebivalci romske skupnosti.

Toplo pozdravljamo namero države in implementacijo omenjenega člena, ki bo občinam omogočil hitrejše in lažje reševanje romske problematike in pospeševanje razvoja romske skupnosti na sploh.

V obeh organizacijah bomo budno spremljali napredek občin pri razvoju romske skupnost iz naslova novega vira financiranja, po potrebi bomo aktivno sodelovali pri pripravi projektnih predlogov, hkrati pa tudi konstruktivno opozarjali v kolikor občine, kljub dodatnemu financiranju, ne bodo pokazale dovolj aktivnosti, ki bi neposredno naslavljala romske vprašanja v posamezni občini. 

Veseli nas tudi dejstvo, da so občine, ki do sedaj niso imele romskega svetnika imajo pa naseljeno romsko skupnost pričele prepoznavati romsko skupnost in vidijo priložnost po pridobitvi dodatnih sredstev. Zato verjamemo, da bodo iz tega razloga v prihodnje vpeljali tudi romskega svetnika v svoje občinske svete in s tem sistematično pričele reševati romsko problematiko.