Ljudska univerza Lendava je skupaj z vodilnim partnerjem programa Socialna aktivacija sklop 3 RIS Rakičan in Zvezo Preporod v četrtek, 17.12.2020 uspešno izvedla spletni posvet Spopadanje z izzivi, s katerimi se srečujemo izvajalci socialne aktivacije za Rominje.

Izvajanje programa Socialne aktivacije sklop 3 pred nas nenehno postavlja izzive, s katerimi se vsaka izvajalska organizacija spopada po svojih najboljših močeh. Reševanje tovrstnih izzivov od strokovnih sodelavcev v programu zahteva visoko strokovno usposobljenost ter posluh, zato je izmenjava informacij in primerov, kako smo rešili določene izzive v različnih izvajalskih organizacijah izjemnega pomena.

Program posveta je bil naslednji:

  1. Uvodni nagovor
  2. Intervju z g. Darkom Rudašem, predsednikom Foruma romskih svetnikov
  3. Razmišljanje o Rominjah
  4. Pozitivni učinki programov podobnih socialni aktivaciji v preteklosti, Nataša Horvat
  5. Uvod v predstavitev izzivov
  6. Predstavitve izzivov po organizacijah: RIC Novo Mesto, ZIK Črnomelj, EPEKA Maribor, RIS Rakičan, Ljudska univerza Lendava