Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod je od Sveta romske skupnosti RS pridobila sredstva za izvajanje programa za razvoj romske manjšine. Aktivnosti zveze v letu 2020 so zaznamovala predvsem tri ključna področja:

  • Razvoj romske politične participacije in zagovorništva
  • Opolnomočenje romskih žensk in aktivacija mladih
  • Podporno okolje za razvoj romske skupnosti

Zveza za razvoj romske manjšine – Preporod je takoj ob razglasitvi epidemije pričela s spoštovanjem doslednih navodil vlade pri svojem delovanju. Sprejeli smo vse potrebne ukrepe in tudi do nadaljnjega odpovedali vse aktivnosti in dogodke na katerih je prisotno večje število ljudi. Pozvali smo tudi vse druge romske organizacije, društva, zavode ter romske svetnike, da v celoti in dosledno upoštevajo navodila, ki jih določi Vlada Republike Slovenije oz. Krizni štab Republike Slovenije. Aktivno smo se vključevali v koordinacijo in spremljanje zdravstvenih razmer v romskih naseljih. 

Program smo ustrezno prilagodili na način, da smo zasledovali zastavljene cilje, hkrati pa izvajali vse potrebne aktivnosti za blaženje posledic epidemije na področju romske skupnosti. Tako smo izvedli številne informativne aktivnosti ter aktivnosti preko spleta, ki so se lahko tudi izvajale. V aktivnosti smo vključevali predvsem romske svetnike, ki so lahko na terenu najhitreje odzivali na vse dnevne izzive v zvezi z epidemijo.

Skupaj je bilo v letu 2020 izvedenih 60 aktivnosti v obliki dogodkov in storitev, kjer je zveza nastopila v vlogi organizatorja oz. partnerja ali pa je aktivnost sama izvedla. Čas epidemije smo izkoristili za pripravo in strateško načrtovanje za prihodnji razvoj romske skupnosti. Izpostavimo lahko pripravljene tri ključne programe in sicer program za razvoj socialnega podjetništva za mlade in ženske,  program Izobraževanje – Na znanju temelječa družba ter program aktivnosti izboljšanja sožitja med romsko in večinsko skupnostjo. Pripravili pa smo tudi pomemben regijski projekt Legalizacija in komunalno opremljanje romskih naselij v Pomurju, ki bo vključen v RRP za Pomurje.

Skupaj pa je v letu 2020 zveza sodelovala pri izvedbi programa z več kot 25 organizacijami, društvi, zavodi…itd. Posredno ali neposredno pa je bilo vključenih več kot 200 udeležencev. Ponudili pa smo tudi številnim romskim organizacijam in društvom pomoč pri pripravi dokumentacije, programov, dogodkov, administracije, projektov in razpisov. Pripravljeni so bili tudi štirje strateški dokumenti.

V letu 2020 smo tudi prvič izvajali mednarodni projekt v okviru programa Erasmus.