Zveza Preporod je v ponedeljek, 18.1.2021 organizirala prvi letošnji koordinacijski sestanek deležnikov na področju politične participacije romske skupnosti na katerem so sodelovali predstavniki naše zveze, Foruma romskih svetnikov Slovenije, Skupnosti občin Slovenije ter Urada vlade RS za narodnosti.

Namen sestanka je bil spregovoriti o procesu uvedbe dodatnega financiranja občin z romskim prebivalstvom za leto 2021. Kot je znano bodo občine, v katerih prebiva romska skupnost, v letu 2021 prejele dodatna sredstva od primerne porabe občin. Na sestanku smo spregovorili o razdelitvi sredstev, možnostih za sodelovanje in še posebej o načinu spremljanja občin pri izvedbi romskih projektov ter spremljanju napredka pri porabi omenjenih sredstev.

Osrednja tema pogovora pa je bila način vključevanja romskih svetnikov v sam proces kreiranja projektnih predlogov za razvoj romske skupnosti preko dodatnih sredstev. Forum romskih svetnikov bo po dogovoru občine pozval k pripravi projektnih predlogov v sodelovanju z romskim svetnikom, hkrati pa bo Zveza Preporod nudila vso potrebno podporo pri načrtovanju razvoja romske skupnosti.