Eko sklad je objavil razpis za Nepovratna sredstva socialno šibkim občanom in sicer za:

  • novi kotel na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja
  • nova enosobna kurilna naprava na lesno biomaso, namenjena zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena

Nov javni poziv za nepovratna sredstva socialno šibkim občanom – prejemnikom redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah je razširjen na celotno območje Republike Slovenije;

Za razliko od prejšnjega javnega poziva, kjer je bila spodbuda lahko dodeljena le za naložbe socialno šibkih občanov na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka. Do sedaj veljavni javni poziv je določal, da je spodbuda socialno šibkemu občanu dodeljena za zamenjavo stare kurilne naprave na trdno gorivo z novo kurilno napravo na lesno biomaso.

Z novim javnim pozivom pa bo socialno šibek občan upravičen do nepovratne spodbude tudi v primeru, če bo zamenjal staro kurilno napravo na kurilno olje ali plin z novo, energijsko učinkovito kurilno napravo na lesno biomaso. Po novem bo spodbuda lahko dodeljena tudi socialno šibkemu občanu, ki ima pravico do varstvenega dodatka in je najemnik stanovanja v lasti občine ter vsem socialno šibkim občanom, ki so najemniki stanovanj v lasti Republike Slovenije.

Več informacij lahko dobite na spletni strani Eko sklada.

V kolikor vas zanima pridobitev subvencije in ste pripadnik romske skupnosti nas lahko kontaktirate preko e-pošte info@zveza-preporod.si za vse dodatna vprašanja.