Forum romskih svetnikov Slovenije je v sodelovanju z Zvezo za razvoj romske manjšine – Preporod organiziral koordinacijski sestanek romskih svetnikov na temo  Aktualne razmere v romskih naseljih ki je potekal v četrtek, 29. aprila 2021 v prostorih Občine Turnišče. Uvodoma je prisotne pozdravil tudi župan Občine Turnišče, g. Borut Horvat.

Na dogodku so romski svetniki izmenjali mnenja o trenutnih razmerah v romskih naseljih v času Koronavirusa COVID-19. Spregovorili so tudi o aktualni problematiki ter predvsem o konkretnih ukrepih, ki bodo izboljšali varnostno situacijo in medsebojno sožitje v prihodnje. Eden izmed pomembnih sklepov sestanka je tudi, da se bo v sodelovanju s Policijo organiziral sestanek na državni ravni.

Drugi del sestanka je bil namenjen pogovoru o procesu uvedbe dodatnega financiranja občin z romskim prebivalstvom za leto 2021.  Kot je znano bodo občine, v katerih prebiva romska skupnost, v letu 2021 prejele dodatna sredstva od primerne porabe občin.  Na sestanku so tako spregovorili o razdelitvi sredstev, možnostih za sodelovanje in še posebej o načinu spremljanja občin pri izvedbi romskih projektov ter spremljanju napredka pri porabi omenjenih sredstev. Svetniki so podali poročila o aktualnem sodelovanju z občinami in aktivnostih, ki se izvajajo.

Naslednje delovno srečanje bo potekalo v Občini Beltinci.