Zveza Preporod je v sodelovanju z Večetničnim kulturno, izobraževalno, turistično in športnim društvom Bakovci, v okviru katerega delavnice izvajata Meri Horvat in Cvetka Vereš, izvedla otroški delavnici v Kamencih.

Namen delavnic je bil spoznati kulturno dediščino romskega prebivalstva. V prvi delavnici so tako otroci spoznali predmete, ki so se uporabljali nekoč v vsakdanjem življenju. Druga delavnica pa je bila namenjena spoznavanju življenja v preteklosti. Delavnice so potekale sočasno s snemanjem filma Dedek gre na jug.

Otroci so tako ob mentorstvu spoznavali stare predmete, njihovo uporabo ter tudi uporabo v vsakdanjem življenju.