Forum romskih svetnikov Slovenije je v sodelovanju z Zvezo za razvoj romske manjšine – Preporod in Policijo organiziral koordinacijski sestanek na temo Stanje varnosti v romskih naseljih v JV Sloveniji: Aktivnosti za ustrezen odziv institucij, lokalnih skupnosti in romske skupnosti, ki je potekal v ponedeljek, 31.5.2021 v prostorih RIC Novo mesto.

Na dogodku smo izmenjali mnenja o trenutnih razmerah v romskih naseljih v času Koronavirusa COVID-19 ter analizirali možne rešitve in aktivnosti, ki bi jih lahko izvajali po koncu epidemije. Spregovorili smo tudi o aktualni problematiki ter predvsem o konkretnih ukrepih, ki bodo izboljšali varnostno situacijo in medsebojno sožitje v prihodnje. Tudi sedaj opažamo povečano stopnjo nasilja ter kriminala.

Drugi del sestanka je bil namenjen pogovoru o procesu priprave in osnutku nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2021–2030 ter možnih rešitvah za prihodnjih razvoj romske skupnosti.