Urad je v okviru projekta Nacionalna platforma za Rome izdal Priročnik o prepoznavanju zgodnjih in prisilnih porok v romski skupnosti ter o ukrepanju v teh primerih. Priročnik je nastal v sodelovanju s predstavniki pristojnih ministrstev, Vrhovnega državnega tožilstva, policije, Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije, predstavnicami nevladnih organizacij in Svetom romske skupnosti Republike Slovenije, ki so pomembno prispevali k njegovi vsebini, predvsem z vidika svojega delovnega področja.

Priročnik je potreben in koristen pripomoček institucijam in različnim organizacijam, ki delajo z romsko skupnostjo. Vsebuje zbrane informacije na enem mestu, in sicer splošna dejstva in izkušnje, ki na kratek in jasen način predstavljajo problematiko in zakonodajo, obstoječe postopke ukrepanja, konkretne primere obravnave postopkov iz prakse ter kontakte najbolj izkušenih nevladnih organizacij, ki delujejo na področjih, povezanih s to problematiko, na katere se lahko institucije, druge organizacije in posamezniki obrnejo po pomoč ali sodelovanje.

V naslednji fazi bodo priročniku sledili strokovna izobraževanja in posveti s strokovnimi delavci v regijah oziroma okoljih, kjer je zaznati problematiko zgodnjih in prisilnih porok. Urad, ki je prispevke uredil in oblikoval v celoto, si bo prizadeval za njegovo čim širšo distribucijo in promocijo, predvsem pa za prenos ključnih strokovnih usmeritev strokovnim delavcem v okoljih s tovrstno problematiko.

Več o priročniku si lahko preberete na spletni strani Urada vlade RS za narodnosti.