Forum romskih svetnikov Slovenije je v sodelovanju z Zvezo za razvoj romske manjšine – Preporod organiziral koordinacijski sestanek romskih svetnikov na temo  Aktualne razmere v romskih naseljih ki je potekal v torek, 17.8.2021 v romskem naselju Kamenci v Črenšovcih, kjer ravno poteka štiridnevni romski tabor.

Sestanek je bil namenjen pogovoru o procesu uvedbe dodatnega financiranja občin z romskim prebivalstvom za leto 2021. Kot je znano so občine, v katerih prebiva romska skupnost, v letu 2021 prejele dodatna sredstva za potrebe razvoja romske skupnosti.

Na sestanku so svetniki tako spregovorili o razdelitvi sredstev, možnostih za sodelovanje in še posebej o načinu spremljanja občin pri izvedbi romskih projektov ter spremljanju napredka pri porabi omenjenih sredstev. Svetniki so podali poročila o aktualnem sodelovanju z občinami in aktivnostih, ki se izvajajo oz. o idejah, ki bi si jih želeli uresničiti v letu 2021.

V prihodnjem mesecu bodo izvedeni tudi posamezni sestanki na občinah.