Zveza Preporod je v sodelovanju s kulturnim društvom Bakovci ter romskim naseljem Kamenci v tednu od 16. – 19. avgusta 2021 organizirala prvi romski tabor, ki se je odvijal v Kamencih, torej v Občini Črenšovci.

Rdeča nit tabora, ki ga je koordinirala Meri Horvat, so bile pravljice s katerimi želimo pri otrocih spodbujati bralno pismenost, domišljijo ter seveda kreativnost. V štirih dnevi so tako lahko otroci opravili številne aktivnosti na področju branja, sodelovanja ter spoznavanja različnih organizacij iz katerih so prihajali gostje, ki so sodelovali pri izvedbi tabora. Vmesne aktivnosti med posameznimi sklopi so predstavljale predvsem športne aktivnosti. Ob koncu tabora je bila izvedena tudi igrana igra.

S pravljicami smo otroke ozaveščali o pomembnosti branja, kar bo pozitivno vplivalo na otroka v procesu osnovnošolskega izobraževanja, saj bo imel že dobro razvite osnovne komponente, ki bodo vplivale na proces usvajanja bralne pismenosti, hkrati pa smo jih seznanjali z literaturo in s tem prispevali k razvoju in promociji kulture in identitete manjšinske skupnosti.

Z aktivnostmi smo otrokom ponudili možnost razvijanja čustvenih, socialnih, jezikovnih, domišljijskih veščin, hkrati pa jih spodbujali k razvijanju radovednosti, opazovanju, k oblikovanju literarno estetskega doživetja preko različnih vrst aktivnosti: Poslušanje, branje, sodelovanje, interpretacija ter oblikovanje.

V torek, 17. avgusta so tabor obiskali tudi romski svetniki, ki so izvedli krajši koordinacijski sestanek. Na taboru pa je mlade pozdravila tudi županja, ga. Vera Markoja iz Občine Črenšovci.