Ljudska univerza Lendava je v četrtek, 30.9.2021 v Dobrovniku pripravila zaključno konferenco projekta VNRC Dolinsko. V Zvezi Preporod smo imeli možnost spremljati vzpostavitev in razvoj večnamenskega centra v Lendavi ter tudi drugod po Sloveniji in pri tem tudi aktivno sodelovali. Z veseljem smo se vključevali v izvajanje številnih vsebin, saj izobraževanje in usposabljanje predvsem mladih vidimo kot eno izmed ključnih prioritet za razvoj romske skupnosti v bodoče.

Dejstvo namreč je, da so znotraj romske skupnosti najbolj ranljivi najmlajši otroci, ki nimajo enakovrednih pogojev za optimalen razvoj, večina jih zato tudi ne ostane v sistemu izobraževanja in na splošno ne dobijo zadostne podpore in spodbude iz okolja.

Zato želimo, danes pravzaprav nagovoriti vse vas, torej romsko skupnost, otroke, mlade, starše, strokovne delavce in institucije. Za celovit in kvaliteten razvoj romske skupnosti mora vsak opraviti svoj del naloge.

Otroci in mladi!

Verjemite v svoje sanje, zastavljajte si jih čim višje in ne pustite nikomur, da bi vas pri tem oviral. Bodite tisti, ki v okolje vnašate spremembe. Ne obupajte nad učenjem, ampak vztrajajte! Izkoristite vse možnosti, ki vam jih ponujajo številni programi in projekti. Eden takih seveda tudi večnamenski centri.

Spoštovani starši,

stojte ob strani vašim otrokom. Ne pozabite pa na šolo! Bodite pogumni in odločni ter vztrajajte, da bodo vaši otroci postali visoko izobraženi posamezniki, saj je le to garancija za boljše življenje. Na področju izogibanja šole in izobraževanju na sploh mora veljati ničelna toleranca.

Spoštovani strokovni delavci in institucije

Težko se je zahvaliti za delo, ki ga opravljate, predvsem v tem času. Vi ste vzor mlajšim generacijam, vi jih navdihujete in s svojimi dejanji spodbujate, da tudi romski otroci smejo sanjati o lepši prihodnosti.

V Zvezi Preporod naše zaveze, prioritete in način dela ostajajo nespremenjene. Še naprej se zavzemamo za pravice in dobrobit vsakega pripadnika romske skupnosti ter spodbujamo projekte in programe, katerih namen je izboljšati kakovost izobraževanja.

In nedvomno večnamenski centri v Sloveniji vse to ponujajo. Vendar pa ste šele na pol poti. Večnamenske centre ste vzpostavili. Zato pa se vsi skupaj moramo potruditi, da bodo centri tudi obstali, programi pa pridobili status javnega programa, kar bi pomenilo zagotovljeno večletno stabilno financiranje programa s strani ministrstva. Verjamemo, da lahko tudi lokalne skupnosti pripomorejo veliko k nadaljnjemu razvoju, če bodo le želele.