Na dogodku, ki je potekal v ponedeljek, 4. oktobra 2021 ob 18. uri v Večnamenski dvorani na Pušči, so se lahko krajani in krajanke seznanili z vsemi potrebnimi informacijami, ki jih novi odlok prinaša ter z možnostmi, ki jih bodo imeli za izboljšanje bivalnih pogojev v naselju Pušča.

Mestna občina Murska Sobota je namreč sprejela Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja OPPN za stanovanjsko območje v kraju Pušča, ki bo krajevni skupnosti prinesel nove možnosti za izboljšanje bivalnih pogojev.

Zato smo na dogodku prostorski razvoj Pušče v prihodnosti skupaj z Mestno občino Murska Sobota spregovorili o prostorskem načrtovanju v Krajevni skupnosti Pušča.

Dogodek sovpada s praznovanjem 110. obletnice naselja Pušča, ki jo bomo obeležili v petek, 8 oktobra 2021.